Založení SDH

· Registrační list - příloha: 2x vyplněný hůlkovým písmem nebo v počítači, orazítkovaný a podepsaný

· Souhlas se zápisem SDH - starosty: 1x originál a 1x originál ověřený

· Výpis valné hromady sboru: 1x originál 

- Udělenou plnou mocí pobočný spolek zplnomocňuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v zastoupení Nikolu Fenclovou o jednání a registraci změn na Městském soudě v Praze