Účetní závěrka

  • Účetní závěrku odešlete poštou na Městský soud v Praze, nebo datovou schránkou
  • Adresa Městského soudu:
    Městský soud v Praze
    Spálená 2
    112 16 Praha 2
  • Adresa pro zaslání datovou schránkou - datová schránka: snkabbm 
  • L - zjistíte na stránce: https://www.justice.cz